Zoeken
  • Luc Balcer

Zuurstof voor de Genkse verenigingen

Het verenigingsleven in onze superdiverse stad is uniek. Het is een cruciale bouwsteen van ons Genks samenlevingsmodel dat zoveel mensen met elkaar verbindt. Het is een houvast voor individuen en groepen. CD&V-Genk heeft dit sociaal weefsel steeds consequent ondersteund. En dat blijven we doen nu onze verenigingen het hard te verduren krijgen door de coronacrisis.Veel verenigingen halen hun werkingsmiddelen uit activiteiten die zij doorheen het jaar organiseren. Denk maar aan de tombola van een jeugdvereniging om een kamp te kunnen aanbieden of de gezellige eetdagen van een sportclub. Omwille van corona hebben deze verenigingen hun broodnodige inkomsten niet gehaald. Meer nog, veel verenigingen werden dit jaar geconfronteerd met bijkomende kosten bijvoorbeeld voor het aankopen van handgels, handzeep, mondmaskers, bijkomende poetskosten, enzovoort. Bijgevolg hebben onze verenigingen het moeilijk om terug op te starten. Sommige dreigen zelfs te verdwijnen. Dat willen we niet laten gebeuren.

Wij hebben beslist om voor die verenigingen, die het hoofd niet meer boven water kunnen houden, een herstelfonds op te richten van 500.000 euro. Verenigingen die, ondanks eigen inspanningen, zonder financiële steun hun werking niet opnieuw kunnen opstarten of verderzetten, komen in aanmerking voor een subsidie als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. De subsidie dient niet om alle verloren werkingsmiddelen te compenseren, maar om hun basisaanbod terug aan te kunnen bieden aan de Genkenaren.

Deze ondersteuning, die op 15 september aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden, komt enerzijds vanuit de Vlaamse Overheid (Jeugd, Cultuur en Sport) en anderzijds uit ons oorspronkelijk ‘Genks Relanceplan’. Na een eerdere evaluatie merkten we dat veel verenigingen nood hadden aan extra ondersteuning. Zodoende is dit geen meerkost voor de Genkenaren.

Hou onze Facebookpagina in de gaten. In de komende weken zullen onze burgemeester Wim en bevoegde schepenen Anniek, Kathleen en Toon meer informatie geven.

Onze verenigingen kunnen op CD&V rekenen!

0 keer bekeken0 reacties
  • Facebook CD&V Genk
  • CD&V Genk Twitter
  • CD&V Genk Instagram

© 2021 - CD&V Genk - Alle rechten voorbehouden - Op bepaalde beelden kunnen auteursrechten van kracht zijn. Fotografie: Stad Genk.