Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 25/02/2021


Interpellatie Sara Roncada – Historische graven en funerair erfgoed

We zijn trots op onze Genkse cultuur en ons stedelijk erfgoed. Zo ook met onze begraafplaats. In 1971 schakelde een wet de eeuwige concessies gelijk aan de 50-jarige concessies, om zo plaats te blijven creëren. In 2021 lopen die concessies af, dus hoe zit dat nu juist in Genk? En hoe zit het met eventuele waardevolle graven of grafmonumenten?


Antwoord

In Genk werd destijds geopteerd om niet 1971 als startdatum te nemen, maar te vertrekken van de effectieve startdatum van de concessie; waardoor dit in Genk verspreid werd over vele jaren. De nabestaanden hebben ondertussen de keuze gekregen om de concessie al dan niet te verlengen, gratis en opnieuw met 50 jaar. 
Er bestaat in Genk nog geen inventaris van graven met een Genks historisch belang, maar onze diensten maken hier wel werk van; in nauw overleg met de dienst erfgoed en de IOED (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst).

 

Interpellatie Karel Kriekemans – Erfgoed in Genk - Grotestraat

Het project Regina Mundi is een belangrijk onderdeel in de verdere transformatie van ons centrum. Het is belangrijk om bij deze metamorfose ook voldoende aandacht te besteden aan het ‘jonge’ erfgoed van Genk. Rond 1900 is het dorp Genk ontstaan ter hoogte van de Grotestraat. Er zijn daar nog veel herkenbare oude gebouwen terug te vinden. Het zou jammer zijn mochten die op termijn verdwijnen. Welke acties onderneemt het stadsbestuur hieromtrent?


Antwoord


Stad Genk investeert op meerdere manieren in het behoud van erfgoed. En uiteraard zal hiermee ook in de Grotestraat en het project van Regina Mundi rekening gehouden worden. Er zal ook daar onderzocht worden welke panden over een voldoende hoge erfgoedwaarde beschikken en binnen het concept van ontwikkeling kunnen behouden blijven; zo ook voor wat de woning naast de Kattenbergparking betreft. Momenteel zijn reeds Grotestraat 10, Grotestraat 111 en delen van de school Regina Mundi opgenomen in de lijst vastgesteld bouwkundig erfgoed. En een beetje terzijde, maar neem voor wat het cultureel erfgoed betreft zeker ook eens een kijkje op www.geheugenvangenk.be.

 

Interpellatie Mustafa Harraq – Het recht voor ieder Genks kind om sportkampioen te worden

Genk zet stevig in op talentontwikkeling. Zo ook in de sport. Alleen gaat er nog altijd heel wat talent verloren, doordat niet iedereen in de mogelijkheid is hier gebruik van te maken. In vele landen is sport een middel om uit de armoede te geraken, zeker als sport samen gaat met persoonsontwikkeling en betere resultaten op school. We moeten talentrijke kinderen maximale kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. Waarom geen sportmasterplan uitwerken met als intentie om ieder getalenteerd kind het recht te geven om sportkampioen te worden.


Antwoord

We zetten ook in Genk absoluut in op sportmogelijkheden voor iedereen én in het bijzonder voor de kinderen. Denk maar aan zwemlessen, het sportkompas, multimove, sportkomen en buurtsport. Corona maakt het niet altijd gemakkelijk, maar desondanks hebben we voor elk van deze projecten al heel wat resultaten geboekt. Immers, een toegankelijke brede basis is nodig om elke talent te kunnen laten ontwikkelen. We dragen tot die verdere talentontwikkeling bij door te blijven investeren in hoogwaardige sportinfrastructuur en verenigingen daartoe te subsidiëren. En als Corona het ons weer toe laat, gaan we terug sport topsportevenementen organiseren, zodat Genks talent in eigen stad weer kan meedingen naar kampioenstitels. Kwaliteitsvolle sportinfrastructuur en sportverenigingen zorgen er beiden voor dat sporters hoog kunnen scoren en talenten kunnen doorgroeien.4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven