Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 24/03/2021


Toon Vandeurzen - Premie voor handelaars die inzetten op multichannel strategie

De consument had zijn weg reeds gevonden naar de e-commerce. De lockdown zorgde ervoor dat de burger nog meer zijn weg vond naar het online shoppen. Toch houden de Genkenaren van hun lokale handelaars en winkelhieren ze graag. Daarom stimuleren we lokale ondernemers bij de ontwikkeling van een verkoopstrategie via verschillende kanalen: niet enkel fysiek winkelen moet mogelijk zijn, ook online. Fygitaal shoppen. Clicks en bricks. We zullen de lokale handelaars ondersteunen wanneer zij investeringen doen om online te verkopen. Op die manier stimuleren we hen om zich klaar te maken voor de toekomst. Concreet betekent dit dat elke handelaar kan rekenen op een premie van 5.400 euro die enkel kan worden gebruikt om aan te sluiten op de digitale snelweg. Op die manier verzekeren we dat de Genkenaar in de toekomst niet naar een andere stad zal moeten rijden om gezellig te shoppen.

 

Ria Grondelaers - Portavida nadert zijn voltooiing

De bouwwerken zijn zo goed als afgerond en ook de omgevingswerken zijn intussen al verd gevorderd. Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd beslist om een gedeelte van het gebouw ter beschikking te stellen voor verhuur en verkoop aan derden. Uitgezonderd het gelijkvloers, zullen de kantoorruimtes op de verdiepingen gekocht worden door Covida vzw en In-Z vzw. Op het gelijkvloers komt er een infopunt voor de hele site, alsook kantoorruimte voor het OCMW. Bijkomend zal Drie Linden, een dagondersteuningscentrum van Covida vzw, hier zijn intrek nemen. Zij bieden dagopvang aan volwassenen met een beperking, die hier op een creatieve manier hun dag kunnen doorbrengen en hun creaties ook te koop aanbieden.

 

Nawal Farih – Besteding subsidies voor ouderen en kwetsbaren

Nawal wilde graag weten hoeveel subsidies onze stad ontvangen heeft om ouderen en kwetsbaren te ondersteunen in deze Corona-tijden. En welke acties heeft onze stad ondernomen om die steun om te zetten in de praktijk? Zowel vanuit de Vlaamse als vanuit de federale overheid werden er naar aanleiding van de COVID-19-crisis subsidies toegekend aan de OCMW's in functie van armoedebestrijding. In totaal gaat het voor Genk over een bedrag van 984.632,43 euro.

De middelen zijn o.a. gebruikt voor lokaal armoedebeleid, voedselhulp, huisvesting en noodwoningen, energie, gezondheid, psychosociale hulp en welzijn, kinderarmoede, digitale ondersteuning, het verhogen van koopkracht, het opvangen van daklozen, steun aan ouderen, materiële steun en zo meer.

 

Anniek Nagels – Zes reglementen worden één – gratis repetities – 50% korting in 2021

Op de gemeenteraad keurden we één reglement goed voor het verhuren van stedelijke lokalen. Vroeger hadden de bib, het jeugdcentrum, het stadhuis, het Casino Modern, het Kliniekske, de kapel van het Minderbroederklooster en C- mine elk hun eigen reglement. Deze worden samengevoegd tot één zodat het voor de huurder ook gemakkelijker wordt om een keuze te maken. En zijn ook een aantal nieuwe toevoegingen! Twee wijkinfrastructuren in Kolderbos en Winterslag (Dynamo) komen erbij. En op C-mine kan nu ook het plein en de prachtige buitenterrassen gehuurd worden. Daarnaast zijn nu assistentiehonden met hun baasje overal welkom. Genkenaren en Genkse organisaties mogen vroeger boeken dan niet-Genkenaren voor de vergaderinfrastructuur (niet op C- mine en in de bib), maar ook een aantal vroegere beslissingen worden behouden zoals bijvoorbeeld om bij het huren van een schouwburg zes keer gratis te mogen repeteren. En omwille van Corona wordt een korting van 50% in 2021 gegeven op tarief A. Dit tarief is er voor Genkse organisaties, verenigingen en inwoners. Hopelijk vinden Genkenaren zo de moed om terug op te starten, eens dat mag.5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven