Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 20/04/2021


Schepen Toon Vandeurzen - Iedereen terrast

De horeca zal hopelijk opnieuw openen op 8 mei. Stad Genk heeft hier niet op gewacht en voorziet drie maatregelen om de Genkse horeca zoveel mogelijk te ondersteunen:

  1. Meer ruimte voor de terrassen: een versnelde digitale procedure om meer openbare ruimte te mogen innemen voor hun terras. Daarnaast voorzien we in bijkomende locaties waar de lokale horeca zich kan inschrijven voor een uitbating zoals aan de Molenvijvers en het evenementenplein.

  2. Het wordt afgeraden om naar het buitenland op vakantie te gaan, dus trekken we het buitenland naar het centrum en zorgen voor een sfeervolle inrichting in de straten.

  3. Een subsidiereglement waarvoor we 100.000 euro voorzien voor extra ondersteuning om te investeren in een coronaproof en sfeervol terras.

 

Schepen Anniek Nagels - 2500 euro voor wie aan leer- en studiebegeleiding doet.

17% van onze Genkse jongeren studeert af zonder diploma. Alle hens aan dek dus om kinderen en jongeren te helpen hun school af te maken en hen het nodige zelfvertrouwen te geven.

De gemeenteraad keurt daarom een reglement goed om meer vrijwilligersinitiatieven te vinden die leerlingen helpen om te leren thuis of in groep. Het gaat om een tussenkomst tot 2500 euro voor een organisatie die coaching en begeleiding van vrijwilligers voorziet aan een lage bijdrage.


300 euro voor culturele verenigingen

Vorig werkjaar 20-21 mochten de culturele verenigingen wegens corona weinig tot niets organiseren. Om iedere cultuurvereniging een steuntje in de rug te geven, vragen we om 3 activiteiten voor het nieuwe werkjaar 2021-2022 door te geven. Op basis van deze planning krijgt de erkende vereniging 300 euro. Omdat het belangrijk is terug op te starten en te laten zien dat cultuur leeft. Geen dag zonder cultuur!

 

Interpellatie Nawal Farih – Perspectief voor de zomer van 2021

De O-parade en de kermis kunnen tot grote spijt van de Genkenaren niet doorgaan. Daarom is het belangrijk om onze inwoners perspectief te geven. Vooral onze Genkse jongeren hebben het moeilijk en wachten al even op hun vrijheid. Tijdens de zomer zou er opnieuw meer mogelijk moeten zijn. We moeten daarom als stad inzetten op een goed gevulde maar veilige zomer.

Vraag: Welk perspectief kunnen we onze inwoners geven voor deze zomer?

Antwoord: Omwille van corona kunnen de O-parade en de kermis kunnen tot grote spijt van vele Genkenaren niet doorgaan dit jaar. De cijfers laten dit niet toe en volksgezondheid primeert voor ons in elk geval. Toch moeten we durven vooruitkijken. Ik vroeg het stadsbestuur of er achter de schermen al voorbereidingen op een corona-proof zomer worden gemaakt. Onze stad heeft een werkgroep opgericht voor het opzetten van alternatieve zomeracties die passen binnen de op dat moment geldende maatregelen. De werkgroep geeft de stad de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen naargelang de epidemiologische situatie. Op die manier kan er een breed en veilig aanbod voorzien worden voor de Genkenaren en de bezoekers aan Genk. Iedereen terrast geldt hierbij als overkoepelend concept dat zal doorgaan van 1 juni tot 30 september. Daarnaast wordt er ook ingezet op de uitwerking van sfeerstraten in het centrum en wordt er ook specifiek gedacht aan beleving gericht naar onze jongeren zodat zij tijdens de zomer ook een plek hebben waar ze kunnen genieten van activiteiten.

 

Interpellatie Karel Kriekemans: het mountainbikesucces van onze stad

Stad Genk heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de mountainbike sport. Er zijn de vele bewegwijzerde routes doorheen het groene Genk, het bikepark in Kattevennen en het BMX-parcours in opbouw bij het SportInGenk Park.

Vraag: Is er sprake tot afsluiting van de terril van Waterschei voor Mountainbikers met betrekking tot natuurbeheer?

Antwoord: Het Agentschap Natuur en Bos is eigenaar van de terril in Waterschei. In overleg met de betrokken gemeenten Genk, As en Oudsbergen is inderdaad besloten om een gedeelte van de terril af te sluiten voor fietsers en vooral motoren. Op termijn zal ANB hiertoe een afrastering plaatsen.Maar we blijven wel voorzien in aanbod voor de mountainbikers. Er komt een nieuwe lus aan de Oostelijke flank en ook de rode route (42 km) langs de terrils van Waterschei en Winterslag blijft gewoon bestaan. Daarnaast zal het mogelijk blijven om bij bepaalde evenementen of gelegenheden alsnog toegang te voorzien voor moutainbikers tot de terril. Op dit moment bekijkt ANB hoe de route op de Oostelijke flank kan aangelegd worden en zodra dit duidelijk is en de timing daarvan gekend is, zullen de werken starten en communiceren zij hier ook over. We verwachten dat dat in de loop van dit jaar zal gebeuren.


Interpellatie Karel Kriekemans: opwaardering Stalenstraat

In het huidig meerjarenplan zijn er ambitieuze plannen uitgeschreven voor de herontwikkeling van de Stalenstraat. Begin 2020 kreeg de straat een nieuw gezicht: Vallei van Werelden. Het is de bedoeling dat de Stalenstraat wordt verbonden met de Stiemervallei en Thor Park. Maar er is ook veel aandacht voor vergroening, lokaal shoppen en het aanpakken van overlast/ sluikstorten.

Vraag: Heeft het cameranetwerk ervoor gezorgd dat er minder overlast/ sluikstorten is vastgesteld het afgelopen jaar?

Afdeling ReiGr merkt dat er op dit moment ook minder sluikstortingen zijn. We blijven dit aandachtig opvolgen naar de toekomst toe.

Vraag: Hoeveel panden hebben zich al kandidaat gesteld voor de groene gevels en wanneer mogen we de eerste groene gevels verwachten?

Er zijn acht inschrijvingen voor de aanpak van de gevels in de Stalenstraat.107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven