Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 18/01/2022Karel Kriekemans - Goedkeuring omgevingsvergunning herinrichten en afkoppelen: Eikenlaan en zijstraten fase III

Het doel van het project is het hemelwater maximaal ter plaatse te houden door een herinrichting van het openbaar domein. Er wordt naast een nieuw wegdek een brede groenzone met wadi aangelegd. Daarnaast zal er een gescheiden rioolstelstel worden ingericht voor een optimale afkoppeling. We organiseren een startvergadering in maart voor de omwonenden en starten de werken in april. Het project heeft een uitvoeringstermijn van 150 werkdagen.

 

Anniek Nagels – Kinderopvanginitiatief Baby P krijgt 400 euro

Op de Weg naar As opende kinderopvanginitiatief Baby P onlangs haar deuren voor baby's tussen 0 en 3 jaar. Vier tot acht kinderen kunnen er opgevangen worden. Stad Genk ondersteunt deze onderneemster met een kleine startsubsidie van 400 euro. De druk op beschikbare plaatsen in de voorschoolse opvang is vrij hoog, vandaar dat we blij zijn dat er een nieuw initiatief bijkomt.


 

Toon Vandeurzen – Opstart nieuwe deelopdracht "Uitvoering valleiroute / Tuinen van Waterschei"

Stad Genk heeft de ambitie om van de Stiemervallei een groenblauwe landschapsparel te maken die mensen, stad en natuur met elkaar verbindt. Een valleipark met sociale en ecologische kwaliteiten, waarmee Genk zijn bijdrage wil leveren aan een veerkrachtig klimaat. De vallei is een verbinding tussen de verschillende wijken en natuurgebieden in Genk. Met onder andere een fietsroute door de vallei versterken we de aansluiting met de wijken. Bedoeling is om de route nog meer te versterken door ook verblijfsplaatsen te creëren waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van de gevarieerde beleving van stad en natuur.

De Tuinen van Waterschei zijn daarbij een belangrijk hefboomproject, ze omvatten een gebied waar verschillende delen van de stad elkaar raken of overlappen. Ze vormen daardoor publieke ruimtes die uitnodigen tot ontmoeting. In de ruimtelijke transformatie van de tuinen kiezen we resoluut voor 'nature based solutions die naast een ecologische ook een sociale en economische meerwaarde bieden. Na de opstart van de eerste deelopdracht voor de werken rondom de Slagmolen, zal er nu een nieuw deelproject worden opgestart met het oog op de verdere realisatie van het groen blauw stadspark.81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven