top of page

Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 15/02/2022

Voor het eerst sinds lang nog eens een fysieke gemeenteraad in de Limburghal!


Karel Kriekemans - Snelheidsverlaging Torenlaan

De Torenlaan (N76) is een primaire gewestweg, die wordt beheerd door het Agentschap Wegen & Verkeer. Aan weerszijden van deze weg zijn er woningen en ook enkele handelszaken. Er zijn daarom heel wat oversteekplaatsen. Om die nog veiliger te maken, leggen we op de gemeenteraad het ministerieel besluit voor een snelheidsverlaging van 70 naar 50 km/u voor op de N76 ter hoogte van de bebouwing.

 

Wim Dries - Verlenging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

Genk blijft inzetten op veiligheid, ook met steun van de Federale Overheid (Minister Annelies Verlinden) in de verlenging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Concreet kunnen we hierdoor ook in 2022 o.a. inzetten op het voorkomen van diefstallen, het aanpakken van cybercriminaliteit en de drugsproblematiek. De nadruk ligt hierbij telkens op preventie en voor wat de handhaving betreft blijven we sterk samenwerken met Politiezone Carma.

 

Nawal Farih - Rolstoelvriendelijke banken

Er zijn veel banken, picknicktafels en rustplekken in het mooie openbaar domein. Nawal vraagt het stadsbestuur om die ook rolstoelvriendelijker te maken. Dat kan bij een picknicktafel eenvoudig door het tafelblad wat langer te maken dan de zitbanken. De burgemeester liet alvast weten de idee te steunen. Onze dienst neemt het verder op met de adviesraad en bekijkt ook breder hoe banken en rustplekken in heel Genk op termijn rolstoelvriendelijker kunnen worden. Ook voor evenementen zal er in de toekomst nog meer rekening gehouden worden met rolstoelgebruikers.

 

Toon Vandeurzen – Stad Genk ondersteunt 'Werkhuis' ism LUCA School of Arts

Enkele studenten van LUCA School of Arts benaderden ons met een concreet idee: ze willen een werkhuis oprichten midden in het centrum van Genk. Een huis waar studenten van de richting product design samen kunnen creëren en experimenteren. Een plek waar ze events kunnen organiseren en waar ze hun producties kunnen tonen aan de mensen en toetsen aan de markt.

Met de goedkeuring van dit dossier engageren we 27 500€ per jaar voor de uitwerking van dit concept. Hierdoor realiseren we opnieuw een vorm van stadskern-economie die bijkomende dynamieken zal creëren in ons centrum. Daarnaast stimuleren we met dit concept de ondernemerszin van de studenten. We schenken geëngageerde studenten verantwoordelijkheid en ruimte om te creëren. Tenslotte maken we op deze manier verbinding tussen C-mine en het stadscentrum.70 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page