Zoeken
  • CD&V Genk

Update gemeenteraad 17 september 2019

Enkele hoofdpunten voor u uitgekozen en uitgeschreven.

Anniek Nagels - schepen van Talentontwikkeling, Samenleven en Cultuur

Ademruimte voor De KastertStad Genk koopt de socioculturele infrastructuur ‘De Kastert’ aan. “Dit is een strategische aankoop“, zegt Schepen Anniek Nagels: “Zo geven we de vzw, die uit vrijwilligers bestaat, ademruimte en zorgen we er samen voor dat de verenigingen die nu in de Kastert terecht kunnen, er kunnen blijven. De kerkfabriek was eigenaar van het gebouw en zal de middelen investeren in de kerk van Kolderbos.

Ria Grondelaers - schepen van Sociaal Welzijn, Erediensten, Comité van de Sociale Dienst


Het OCMW deelt en versterkt expertise

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed, die kadert in het Europees project Interreg IVb programma, met als titel ‘Certification-D’.

Het project heeft als doel KMO’s in Noord-West Europa te ondersteunen in de ontwikkeling en vermarkting van innovatieve (technologische) producten. De bedoeling is dat personen met (jong)dementie met de hulp van deze producten langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Het partnerschap bestaat uit 12 organisaties uit 5 Europese landen. Het OCMW zal expertise delen en versterken én een Livinglab (testpubliek) ontwikkelen waarbij de producten kunnen worden uitgetest en beoordeeld.


Kathleen Parthoens - schepen van Sport en Dienstverlening


Onderhoud graven via wijk-werken

Tot 2018 kon je via wijkwerkcheques beroep doen op hulp bij het onderhoud van graven van familieleden. Sinds de oprichting van de interlokale vereniging wijk-werken GAZ (Genk, As, Zutendaal) en Houthalen-Helchteren, kan dit in principe niet meer.

Toch heeft dienst Tewerkstelling de ambitie opgevat om dit op de stedelijke Genkse begraafplaatsen te blijven aanbieden. Door een samenwerking tussen de dienst Tewerkstelling, dienst Burgerzaken en het ILV wijk-werken, wordt dit nu mogelijk gemaakt. De verkoop van deze dienstverlening zal jaarlijks georganiseerd worden tussen 20 september en 15 oktober.


Michal Dhoore - schepen van ruimte


Fietspunten krijgen vervolg

Het contract met de huidige uitbater van de 2 fietspunten in Genk (aan het station en op de Portavida-campus) loopt af op het einde van dit jaar. Omwille van de meerwaarde van dit project wenst de stad opnieuw een oproep te lanceren om een uitbater te kunnen aanstellen voor deze fietspunten. Dit lastenboek werd ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

De voornaamste opdrachten van deze fietspunten:

  • Fietsgebruik stimuleren door goede dienstverlening.

  • Toezicht op en onderhoud van (brom)fietsenstallingen aan het station.

  • Kleine fietsherstellingen zoals het plakken van een binnenband, het herstellen van de verlichting of ketting,...

  • Voor grote herstellingen verwijst Fietspunt je door naar de traditionele fietsenmaker.

  • Fietsverhuur.

Wim dries - Veiligheid, Beleidscoördinatie en Innovatie, Armoede, Interne Stafdiensten en ICT


Slimme camera’s maken het veiliger

Tijdens de Gemeenteraad van april 2019 werd de plaatsing van 124 slimme camera’s in onze stad toegelicht. Deze maand zetten we de volgende belangrijke stappen. De camera’s in het stadscentrum en in Labiomista zijn geïnstalleerd. Ook de uitrol van slimme camera’s in de Vennestraat, Stalenstraat, Hoevenzavellaan en Thor Park wordt goedgekeurd. Tegen het einde van 2019 zijn alle camera’s up & running. We blijven inzetten op een veilige woon- en leefomgeving. Samen werken we aan een veilig Genk.


Volgende gemeenteraad: 15 oktober 2019


62 keer bekeken0 reacties
  • Facebook CD&V Genk
  • CD&V Genk Twitter
  • CD&V Genk Instagram

© 2021 - CD&V Genk - Alle rechten voorbehouden - Op bepaalde beelden kunnen auteursrechten van kracht zijn. Fotografie: Stad Genk.