Schepenen Toon Vandeurzen en Kathleen Parthoens stellen speel- en sportruimteplan voor.


“Na overleg met verschillende sectoren en stadsdiensten hebben we de opmaak van dit plan kunnen realiseren”, vertelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen. De diensten Jeugd, Sport, Wijkontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en de groendienst zaten hiervoor rond de tafel. Ook werden voor enkele specifieke locaties andere diensten betrokken. Het plan werd op een integrale manier aangepakt, waarbij rekening gehouden werd met verschillende factoren.

“Het is de eerste keer dat er zo integraal werd gewerkt voor een volledig plan voor de komende vijf jaren.”

Duidelijke visie

We hebben een duidelijke visie voor dit plan uitgeschreven. De kerngedachte rond dit plan draait om het avontuurlijk en natuurlijk spelen. Daarnaast hechten we enorm veel belang aan de inspraak en participatie van buurtbewoners bij ingrepen of aanpassingen van speelruimtes. Het plan legt verder ook de nadruk op het creëren van centrale en goed bespeelbare intergenerationele ontmoetingsruimtes. Nu wordt de focus gelegd op de wijken. Zo worden er speel- en sportruimtes voorzien centraal in de wijken, zodat ze beter toegankelijk zijn voor de inwoners.

Inspraak

“We houden zeker rekening met de noden en wensen vanuit de wijken, mogelijke blinde vlekken, het onderhoud en de slijtage van toestellen en de toekomstplannen van de stad. Een hele boterham, maar we gaan de uitdaging aan”, besluit schepen Kathleen Parthoens.

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven