Sara Roncada volgt Ria Grondelaers op als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Het partijbestuur van CD&V Genk besloot in haar open bestuursvergadering van maandag 3 mei om Sara Roncada voor te dragen als de nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, in opvolging van Ria Grondelaers die haar mandaat eind dit jaar zal beëindigen. Sara zal dan ook als achtste schepen aan het schepencollege toegevoegd worden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 droeg CD&V Genk Ria Grondelaers voor als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Ria werd in die hoedanigheid ook als achtste schepen toegevoegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. In de voordrachtakte werd toen reeds bepaald dat Ria haar mandaat op 1 januari 2022 zou beëindigen en opgevolgd zou worden door Nawal Farih.

Nawal liet aan het stadsbestuur weten af te willen zien van deze opvolging, gelet op haar huidig mandaat als volksvertegenwoordiger in het federaal parlement. CD&V Genk deed daarop een oproep naar nieuwe kandidaten binnen haar huidige fractie en benadrukte daarbij te willen kiezen voor een duurzame vervanging en een vrouwelijke kandidaat. Met Sara Roncada en Cansu Pinarci stelden zich twee sterke en jonge vrouwen kandidaat.

Het partijbestuur besloot vanavond raadslid en fractieleider Sara Roncada voor te dragen om vanaf 2022 Ria op te volgen als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en als achtste schepen in het schepencollege.


Sara (37 jaar) is actief geweest in verschillende verengingen, werkt vaak mee aan lokale activiteiten en engageert zich als vrijwilliger. Ook professioneel heeft ze ervaring met het verbinden van Genkse talenten aan lokale ondernemingen. Sara kwam reeds in 2012 op bij de gemeenteraadsverkiezingen en haalde een mooi resultaat in de bovenlokale verkiezingen van 2014. Ze zetelt al enkele jaren in de gemeenteraad en nam actief deel aan bestuursvergaderingen van Jong CD&V en het partijbestuur. Sinds 2019 is zij fractieleider in de gemeenteraad.

Sara Roncada: “Ik kom uit een geëngageerde familie met een hart voor onze stad. Van in de mijn tot in het stadhuis hebben zij zich elk op hun manier ingezet voor ons Genk. Het is zo dat ik vanuit een enorme passie voor onze stad actief gekozen heb voor CD&V Genk. Ik ben de partij dankbaar dat ik me op deze manier verder mag ontplooien en kan groeien. Ik kijk er naar uit om als schepen met en voor onze Genkenaren te kunnen werken.”

Met Cansu Pinarci heeft CD&V Genk een jonge en ambitieuze dame in haar rangen. Cansu raakte als jongste kandidate bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 rechtstreeks verkozen met bijna 1.500 voorkeursstemmen. Met de slogan ‘Mijn toekomst ligt in Genk’ koos ze er duidelijk voor om zich blijvend in te zetten voor de Genkenaren. Ze doet dat ook actief, o.a. in de wijkwerking van Waterschei en in onze partij.

Cansu Pinarci: “Als je kansen krijgt, dan moet je die nemen. Daar geloof ik sterk in. Daarom dat ik me kandidaat stelde voor dit mandaat. We hebben als stad al heel wat uitdagingen overwonnen. Ik maak graag deel uit van de ploeg die nieuwe uitdagingen kan aanpakken. Er kan maar één kandidaat voorgedragen worden. Ik wens Sara dan ook alle succes toe en kijk er naar uit te blijven te groeien in de partij waar ik in geloof en waarin ik me verder wil ontplooien.”

Burgemeester Wim Dries: “Met Sara kiest CD&V Genk verder voor de verjonging van het schepencollege. Ook Cansu zien we de komende jaren verder groeien als gemeenteraadslid. We zijn overtuigd van haar potentieel en zien haar graag de nodige ervaringen opdoen als fractieleider. Ze zal zich kandidaat stellen om Sara hierin op te volgen. Ik heb groot respect voor deze twee gemotiveerde én geëngageerde Genkenaren, waar we als partij met een groot engagement verder in willen investeren!”

29 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven