Verse Praat Uit De Gemeenteraad - 18/05/2021


Schepen Anniek Nagels - Vrouwen maken naam

Tijdens de gemeenteraad werd er opnieuw gekozen voor vrouwelijke straatnamen. In de verkaveling Mispelaer gaan we voor de Jeanne Driessenstraat. Deze dame, afkomstig van Maaseik, was de eerste Limburgse vrouwelijke senator (1949-1965) en overleed in Genk op de gezegende leeftijd van 105 jaar.

In de verkaveling Op ’t Stroep komt een Johanna Vancosenstraat. Johanna was de bewoonster van het voormalige Kozenhuisje en samen met haar man waren ze - eind 19de, begin 20ste eeuw - de lijkafleggers van Genk.

Tot slot komt er een Maria Vangeneugdenstraat. Lezers van de verhalen van Neel Dolff kennen Maria zeker uit haar verhalen. Maria komt in de verhalen van Neel Doff voor, van wie ze een buurmeisje was. Voor 2010 telden we 5 vrouwennamen in het Genks straatbeeld. Nu staat de teller op 13 tegenover een 70-tal mannennamen. Nog werk aan de winkel, maar we gaan in de goede richting!

Schepen Ria Grondelaers – Samen sterk voor lokaal werk

'Meer mensen aan het werk krijgen’ is één van de belangrijke doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan van onze stad. Om dit te bereiken is het nodig dat stad/OCMW en de VDAB heel goed samenwerken. De gemeenteraad van 18 mei keurde een samenwerkingsovereenkomst goed voor de periode 2020 - 2025 waarin 3 gezamenlijke ambities werden geformuleerd:

  • Meer mensen aan de slag

  • Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

  • Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

De nadruk ligt op een geïntegreerd tewerkstellingsbeleid omdat werkloosheid niet los te zien is van scholing, psycho-sociale factoren, armoede en economische conjunctuur.

Interpellatie Cansu Pinarci: gesloten fietsenstallingen

In vele (oudere) appartementen in Genk en in het centrum zijn er toch heel wat mensen die hun (dure) fiets niet veilig of afgesloten kunnen ‘stallen’. In andere steden heb je de mogelijkheid om een afsluitbare fietsenstalling te huren.

In het centrum van Genk kan je je fiets met een eigen ketting vastmaken aan een fietsenstalling. Aan het station kan je je fiets gratis stallen of indien je dit tegen een betaling doet kan dit enkel in een overdekte en bewaakte fietsenstalling die beheerd wordt door Fietspunt Genk.In de bovenlokale handelsstraten heb je de mogelijkheid om je fiets met een eigen ketting vast te maken op de daarvoor voorziene fietsenstalling.


Een gesloten fietsenstalling is een ideale oplossing om fietsen, bromfietsen en motoren efficiënt te stallen. Bovendien heeft zo’n fietsenstalling veel voordelen: voorkomen van chaos door losse fietsen op het terrein, verkleint het de kans op diefstal en beschermt het de fietsen tegen weer en wind. Bewoners of mensen die in het centrum werken en met de fiets komen werken kunnen dan één (of meerdere) plaats(en) huren om zo veilig hun fiets te kunnen ‘opbergen’. Zo kunnen wij ook inspelen op de noden van onze fietsers in Genk.


Gaan wij als stad investeren in een afgesloten fietsenstalling? Zo ja, wie mag hier gebruik van maken? Werknemers, pendelaars, .. ?

Antwoord: Een fietsparkeerbeleid maakt integraal deel uit van een sterk fietsbeleid. Onze dienst mobiliteit werkt dan ook aan kwaliteitsvolle fietsenstallingen, zowel aan vertrekzijde als aan bestemmingenzijde. Momenteel wordt er bijvoorbeeld werk gemaakt van het aanbieden van kwaliteitsvolle fietsbeugels in de verschillende wijken.

Op bepaalde plaatsen wordt er gekozen om deze stallingen te overdekken (zoals bijvoorbeeld aan De Schalm). Ook aan het station investeerden we al in een afgesloten duurzame fietsenstalling; al is deze service daar niet gratis. En er is ook nog de bewaakte fietsenstalling aan de Kattenberg op marktdagen. Een bekend aanbod waar heel wat bezoekers gebruik van maken.

Daarnaast nemen we ook graag jouw voorstel mee, vooral voor die plaatsen – bij bijvoorbeeld appartementsblokken – waar mensen langer hun fiets veilig willen stallen. We zijn zeker voorstander van het plaatsen van extra afgesloten fietsenstallingen. Het gaat dan over kleinere projecten, kleine stallingen voor 4 tot 8 fietsen, waar bewoners hun fiets dicht bij hun woning veilig kunnen plaatsen. We zullen ook dat mee nemen in onze fietsparkeerplannen.


Wat is de kostprijs om zo een stalling te huren?

Antwoord: Op dit moment is enkel de fietsenstalling aan het station betalend. Deze service is niet gratis, maar de prijzen vallen heel goed mee. Je betaalt er 1 euro voor één dag, 5 euro voor een week of 10 euro per maand.


Waar in Genk kunnen we een fietsenstalling plaatsen?

Antwoord: Op dit moment ligt de focus op het plaatsen van kwaliteitsvolle fietsbeugels, dit zowel aan aanbodzijde als aan bestemmingenzijde. Vragen en suggesties rond fietsparkeren, mogen verstuurd worden naar dienst Mobiliteit. Het plaatsen en verbeteren van afgesloten en meer duurzame stallingen wordt meegenomen in het fietsparkeerplan.


In de marge geven we nog even mee dat er namens de Fietsersbond ook een projectvoorstel loopt in het kader van de burgerbudgetten om fietsboxen te voorzien in Genk en uit te testen of dat al dan niet werkt.87 keer bekeken0 reacties