Zoeken
  • Luc Balcer

"Ik kan tevreden terugkijken op mijn politieke carrière"

Een gesprek met voormalige Premier van België Herman Van Rompuy


Hoe denkt u dat ‘De Brexit’ zal evolueren?

Als ik dat wist, dan zou ik heel veel kunnen oplossen☺. Er zijn volgens mij vier scenario’s mogelijk. Alles hangt af van hoe het in de nabije toekomst zal evolueren en dat is momenteel koffiedik kijken...

Wat is uw mening over het verloop van ‘De Brexit’?

De Europese Unie valt niets te verwijten. De oorzaak is te zoeken bij de conservatieve partijen in Groot-Brittannië.

Heeft u een band met Genk?

Ja, doordat ik met veel Genkse CD&V’ers heb samengewerkt tijdens mijn politieke carrière. Ik denk dan aan Alex Arts die destijds senator was. Daarnaast ken ik uiteraard ook Leo Delcroix en Jo Vandeurzen, waarmee ik in de regeringen heb samengewerkt, onder andere als partijvoorzitter. Daarnaast heb ik ook veel bewondering voor Jef Gabriels, ik vind hem één van de beste burgemeesters die CVP/CD&V ooit gehad heeft. Huidig burgemeester Wim Dries ken ik dan weer van ‘Het huis van de Toekomst’.

U heeft verschillende functies bekleed tijdens uw politieke loopbaan. Welke functies vond u het interessants?

Uiteraard het voorzitterschap van de Europese Raad. Daarnaast ook mijn voorzitterschap van De Kamer, deze functie deed ik heel graag. Mijn functie als Eerste Minister van het land was eigenlijk te kort om er een goed beeld van te krijgen.

"Ik heb met veel fijne Genkse CD&V'ers samengewerkt"

Hoe vult u vandaag uw dagen?

Ik ga gemiddeld één keer per dag ergens spreken. Vorige week was ik nog drie dagen in Slovenië om te spreken. Daarnaast ben ik ook voorzitter in verschillende VZW’s en NGO’s.

Wat waren uw mooiste en moeilijkste momenten in de politiek?

Door de moeilijke momenten te relativeren met de mooie momenten, kan ik tevreden terugkijken op mijn politieke carrière. Ik heb het voordeel gehad om het politieke toneel op een positieve manier te kunnen verlaten.

Uw zoon Peter is ondertussen al een tijd actief in de nationale politiek. Welk advies kan u hem geven?

Ik geef enkel advies als hij, of iemand anders, dat vraagt. Ik ga mijn mening niet opdringen. Ik kan enkel zeggen zoals ik het aanvoel. Daarnaast ben ik zelf niet meer actief in de politiek, waardoor ik bepaalde situaties niet altijd beter kan inschatten dan iemand die wel actief is in het politieke landschap.

Meneer Van Rompuy, bedankt voor dit gesprek.


0 keer bekeken0 reacties
  • Facebook CD&V Genk
  • CD&V Genk Twitter
  • CD&V Genk Instagram

© 2021 - CD&V Genk - Alle rechten voorbehouden - Op bepaalde beelden kunnen auteursrechten van kracht zijn. Fotografie: Stad Genk.