Zoeken
  • CD&V Genk

Genk 'stiemert' ook in het najaar'!

In september plaatsten tal van leuke activiteiten de Stiemervallei in de kijker. Maar ook vandaag biedt de omgeving van de Stiemer een prachtige beleving voor natuurliefhebber, wandelaar en fietser. We spraken hierover met Jan Vanduffel, gepensioneerd directeur van het Atlascollege en geëngageerd vrijwilliger in het onderhoud van De Maten, en met Toon Vandeurzen, de jonge en enthousiaste Genkse schepen van Leefmilieu. Generaties die elkaar ontmoeten met als gemeenschappelijk kenmerk een ongebreidelde inzet.


Waar 'stiemert' het eigenlijk?

De Stiemerbeek ontspringt in de buurt van het Thorpark, loopt achter de Stalenstraat door, besproeit het Sportcentrum, raakt als het ware de Vennestraat aan de Evence Coppéelaan in Winterslag en vloeit dan rakelings langs het centrum en door de Broekskens naar het natuurreservaat De Maten en voorts via Demer, Dijle en Rupel naar de Schelde. Daardoor is de Stiemer als het ware de levensader van Genk. In de zeventiger jaren van vorige eeuw startte het toenmalig gemeentebestuur stukje bij beetje met de aankoop van de vallei van de beek. Zo kon het afvalwater van de mijn, het slachthuis en de woningen, dat de beek flink vervuilde, afgekoppeld worden en werd de basis gelegd van het huidig valleibeheer.

Toon en Jan ontmoeten elkaar op een symbolische plek. Samen aan de gesprekstafel vlak bij De Slagmolen, op het mooie planken wandelpad dat je met droge voeten over het vochtig gebied brengt waar in het voorjaar de Schabeek uit haar buis werd gehaald en losgemaakt van de Stiemer. Daardoor komt het zeer zuivere water van de Schabeek rechtstreeks ten goede van het natuurreservaat De Maten. Als dit reservaat ergens nood aan heeft dan is het aan zuiver water."Mijn generatie" - dat voel ik in de dagelijkse contacten, zo zegt Toon - "is zich zeer goed bewust van het belang van de Stiemerbeek en van een duurzaam natuurbeleid." De ontsluiting van de vallei, de verhoging van de biologische verscheidenheid en de verbetering van de waterkwaliteit zijn dan ook topprioriteiten voor deze legislatuur.

Jan - "eigenlijk stiemeren wij in De Maten het hele jaar door" - weet nog heel goed hoe zo'n zeven jaar geleden de kiem gelegd werd van de plannen die vandaag gerealiseerd worden. "We begonnen toen met de metingen en analyseerden samen met het Agentschap Natuur en Bos het ecohydrologisch systeem. Verschillende onderdelen van het landschap werden tegelijkertijd én in hun onderlinge samenhang onderzocht. Voor het natuurreservaat was het bijvoorbeeld heel belangrijk te weten hoe het water ondergronds stroomt".

Intussen is er reeds een en ander gerealiseerd: de Schabeek werd open gemaakt, de omgeving van bronnen van de Stiemer werd heringericht, grote delen van het fietspad langs de Stiemer zijn nu reeds berijdbaar, groepjes vrijwilligers onderhouden delen van de vallei,...

Toon Vandeurzen noemt zich een gelukkige schepen, want toen hij aan zijn taak begon lag er reeds een prachtig masterplan op de plank over hoe de Stiemervallei heringericht kan worden. "Voor mij is de ontsluiting van de vallei belangrijk, ze moet volop deel uitmaken van het leven in Genk en de Genkenaren moet zien hoe belangrijk een vallei en een beek met zuiver water is. Daarover willen we communiceren maar ook sensibiliseren, de gevoeligheid van de mensen verhogen. Dat willen we niet alleen doen, maar samen met groepen die belangstelling hebben om er zelf iets aan te doen. Met hen sluiten we een 'Stiemerdeal' om samen mooie projecten op te zetten. De tuinen van Waterschei, de valleiroute , de omgeving van de bommenkrater en de stiemerhoning in Winterslag en de omgeving van de Slagmolen zijn dergelijke deals.Vlinders in de buik

Voor de vrijwilligers uit de Maten klinkt dat goed in de oren. "De ontsluiting van de beekvallei is prima, er ontstaan mooie percelen langs de Stiemer waar we opnieuw vlinders vinden, maar voor ons is zuiver water het allerbelangrijkste voor ons natuurreservaat. Het loskoppelen van de Schabeek was een eerste belangrijke stap. We dromen er ook van dat het zuivere bronwater dat in de omgeving van het Sportcentrum opborrelt, ooit via de Schabeek in de Maten terechtkomt. Dat zou weer een flinke stap vooruit zijn", zegt Jan Vanduffel.

De maand september heeft zeker de belangstelling voor de Stiemervallei bij de Genkse bevolking geprikkeld: de mooie filmpjes in de bibliotheek, de wandelingen door de vallei en in De Maten die ruime belangstelling opwekten, de autoloze zondag aan de Evence Coppéelaan, de waterworkshops en noem maar op. En ook fietsen langs de Stiemer is - op enkele kleine en nog op te lossen knelpuntjes na - een heerlijke ervaring.

Met dergelijke begeesterde mensen, over de generaties heen, krijgt de Stiemervallei geleidelijk de waardering waar ze recht op heeft: de blauw-groene ruggengraat van de stad.

Hebben jullie nog wensen, vragen we. "Ik wil onze Genkenaren de Stiemervallei leren kennen, zodat ze zien hoe mooi ze is", zegt Toon. "En ik - maar dat weet je intussen al - blijf hopen op veel zuiver water om de Maten nat te houden", besluit Jan.

Als ons gesprek afgerond is, zie ik Toon en Jan nog even tête à tête enkele dingen bespreken. Het is duidelijk: ze smeden samen plannen om Genk nog mooier en leefbaarder te maken...

46 keer bekeken0 reacties
  • Facebook CD&V Genk
  • CD&V Genk Twitter
  • CD&V Genk Instagram

© 2021 - CD&V Genk - Alle rechten voorbehouden - Op bepaalde beelden kunnen auteursrechten van kracht zijn. Fotografie: Stad Genk.