top of page

Een 'herstelplan' voor een gezond Genk

Samen met onze partner Pro Genk lanceren wij vandaag een herstelplan voor onze stad. De coronacrisis heeft een zware impact op Genk, zowel op onze samenleving als op onze economie. Het is belangrijk om nu maatregelen te nemen die zowel op korte en langere termijn onze stad op weg kunnen zetten naar een duurzaam herstel. De voorbije weken is hard gewerkt aan een plan om de Genkenaren, onze ondernemers, onze verenigingen en de stad opnieuw ademruimte te geven.We maken in totaal 14 miljoen euro vrij voor een ‘relanceplan’ met diverse maatregelen die elkaar versterken en complementair werken. De impact van corona is nog niet helemaal duidelijk, maar we verwachten dat in 2020 de negatieve en positieve effecten elkaar in evenwicht zullen houden. Voor de komende jaren verwachten we wel een negatieve impact en daarom moeten we nu actie ondernemen. Gelukkig kan de stad rekenen op aan aantal financiële meevallers die dit mogelijk maken en we sturen onze plannen voor de volgende jaren naar aanleiding van de crisis ook wat bij.

Hoe willen we terug leven in de brouwerij brengen, zowel op korte als lange termijn?


Steun voor gezinnen

  • We voeren de Genker Cheque in. Elke Genkenaar ontvangt een cheque van 45 euro die je kunt besteden bij Genkse handelaren, diensten, bedrijven en horeca. Ze vergroten we de koopkracht en stimuleren we lokaal kopen. Ben je een gezin met vier personen, dan krijg je bijgevolg 4 x 45 euro.

  • De stad zal aanzienlijk meer tussenkomen in de afvalfactuur voor gezinnen dan voorzien. Niet alleen in 2020, maar ook de volgende jaren. Dat komt neer op een lastenverlaging voor de gezinnen van 3 miljoen euro.

Zuurstof voor ondernemers

  • We sturen ons meerjarenplan bij en voorzien voor onze handelaren, horeca en bedrijven een aanzienlijke lastenverlaging van in totaal 6 miljoen euro. We bekijken hoe we een ‘taks holiday’ kunnen invoeren voor 2020: we denken aan het wegvallen van de verblijfstaks, belasting op commerciële ruimte en ook de nieuwe belasting op economische bedrijvigheid. De komende jaren willen we deze laatste ook structureel verlagen.


Zuurstof voor verenigingen en het sociaal leven

  • Onze warme samenleving moet straks terug uit zijn kot kunnen komen op een veilige en verantwoorde manier. We denken na over initiatieven om weer leven in de brouwerij te brengen, maar ook om onze talrijke verenigingen te ondersteunen die het de voorbije weken erg moeilijk hebben gehad en nog zullen hebben. En we moeten dit kunnen organiseren op een manier dat elke Genkenaar veilig kan deelnemen. Hiervoor trekken we 1 miljoen euro uit.


Iedereen mee en terug uit ons kot:

Om iedereen mee te hebben en veilig uit ons kot te komen voorzien we nog eens 1 miljoen euro.

  • We deden de voorbije weken veel inspanningen om de meest kwetsbare Genkenaren te ondersteunen en die lijn trekken we door. Corona trof kwetsbare burgers hard. Denk maar aan mensen in eenzaamheid, aan zij die het financieel moeilijk kregen, die technisch werkloos werden, maar ook jongeren die een leerachterstand oplopen door de lockdown. We blijven inzetten om deze mensen te ondersteunen onder het motto “iedereen mee”.

  • Ook op vlak van toerisme bekijken we hoe we onze stad op een veilige manier kunnen promoten als een dichtbijbestemming waar heel wat te beleven is. We ontwikkelen nieuwe stimulansen en voorzien een aangepaste zomercampagne.

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page