top of page

Beleidsdoelstellingen 2020-2025

Genk is een stad vol troeven, maar we mogen niet blind zijn voor de maatschappelijke uitdagingen die onze stad kent. We willen Genkenaren met elkaar te verbinden en op deze ambitie hebben we voort gebouwd aan een meerjarenplan. 

Het meerjarenplan komt tot stand na een intensief traject binnen de stadsorganisatie. Er werd een omgevingsanalyse van stad Genk gemaakt, die de noden en behoeften weergeeft op korte en lange termijn. Er is het bestuursakkoord ‘Samen Genk Verbinden’, dat gesloten werd tussen PROgenk en CD&V. Tenslotte dachten tijdens de participatiesessies van ‘Genk praat mee’ maar liefst 350 volwassenen en 45 tieners na over ‘Samen Genk maken, vlot en duurzaam door Genk, eigen talenten ontdekken en gebruiken, armoede aanpakken in de stad en klimaat en milieu’.

De maatschappelijke uitdagingen in onze stad zijn in het meerjarenplan vertaald naar 13 beleidsdoelstellingen. We leggen we onszelf targets op en gedurende deze legislatuur zullen we meten, opvolgen, evalueren en bijsturen waar nodig. Alleen zo zullen we échte impact realiseren.

En nu gaan we aan de slag. Hiervoor hebben we alle Genkenaren nodig. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen waar onze stad voor staat aanpakken.

Schepenen in beeld

Hoe zien onze schepenen dit?

Per thema laten we hier onze burgemeester en de bevoegde schepenen aan het woord. Kom zeker regelmatig terug want in de loop van de maand december laten we iedereen aan het woord!

BELANGRIJK: Voor de ondertiteling kan je best de video op volledig scherm bekijken en rechtsonder het filmpje op het symbool 'CC' klikken. Zo schakel je de ondertiteling in.

Contact

Heb je zelf een vraag over ons meerjarenplan en je vindt deze niet terug in de 'Veelgestelde vragen', laat het ons dan weten.
Wij plaatsen jouw vraag en het antwoord dan in onze lijst!

Bedankt voor de inzending!

Stel je vraag
bottom of page